LIAA ATBALSTS


_______________________________


SIA “GILINE FOR LIFE” NOSLĒGTS LĪGUMS AR LIAA PAR INKUBĀCIJAS ATBALSTA SAŅEMŠANU ERAF PROJEKTA NR. 3.1.1.6/16/I/001

“REĢIONĀLIE BIZNESA INKUBATORI UN RADOŠO INDUSTRIJU INKUBATORS” IETVAROS.

Līguma Nr. BIZIN-I-2017/519

_______________________________

SIA "Giline for life " tiek sniegts atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta

"Tehnoloģiju pārneses programma"

(projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001) ietvaros.

Šķiedrvielām saturoša produkta izstrāde uz ābolu spiedpalieku bāzes,veicinot ābolu pārstrādi,to blakusproduktu izmantošanu.

Līguma Nr. VP-L-2019/16

Pirkumu grozs