______________________________________________

 SIA “Giline for life” noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 

“Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Līguma Nr. BIZIN-I-2017/519

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIA "Giline for life " tiek sniegts atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 

"Tehnoloģiju pārneses programma"

(projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001) ietvaros.

Līguma Nr. VP-L-2019/16

0
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder. 
SIA "Giline for life"
Adrese:  Nākotnes iela 1,  Ķekava, Ķekavas novads, Latvija, LV -2123
Reģ. Nr. 40203064877

 .